Skip to main content

Sociaal naar Werk - 038 458 00 80 - 0620 31 00 41 - [email protected] - Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

Sociaal naar werk

Even voorstellen

Fijn dat u op onze website bent. Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. Wat wij bieden is trajectbegeleiding, ontwikkeling en advies en trainingen. Wij denken actief mee over werk, vragen door op de persoon en tonen oprechte belangstelling in ontwikkeling. Naast HR-partner en procesbegeleider zijn wij ook een erkende jobcoachorganisatie door het UWV.

Sociaal naar Werk streeft naar langdurige inzetbaarheid. Wat zich ook vertaalt in onze missie en visie. Wij ondersteunen desgewenst bij de aanvraag van subsidies voor leren en ontwikkelen en leerwerktrajecten.

Balans in persoonlijke en bedrijfsontwikkeling

Wat Sociaal naar Werk uniek maakt, is dat wij het enige bureau zijn met een bedrijfskundig oog voor de werkgever. Sociaal naar werk heeft namelijk een eigen bedrijfskundig adviesbureau.

Wij streven hierbij naar balans in persoonlijke en bedrijfsontwikkeling. In samenspraak met HR. Sociaal naar Werk heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan.  


Voor wie wij werken en wat wij bieden

Werknemers

Klaver

Sociaal met werknemers

Als werknemer kan het zijn, dat u ontslag wordt aangezegd of dat u te maken krijgt met ziekmelding. Sociaal naar Werk wil graag voorkomen, dat een langdurig traject in moet worden gegaan van wettelijke bepalingen en regelgeving rondom de huidige transitievergoeding of ziekengeld.

Werkgevers

Klaver

Sociaal met werkgevers

Als werkgever kan het zijn, dat u ontslag aan moet zeggen of dat u te maken krijgt met ziekmelding. Sociaal naar werk wil graag voorkomen, dat dit is voor beide partijen een vervelende, teleurstellende, dure en langdurige procedure wordt rondom de huidige transitievergoeding of ziekengeld.

Werkzoekenden

Klaver

Sociaal met werkzoekenden

Als u werkzoekend bent, is dat vaak vanuit een uitkering. Dit kan zijn WW, PW (bijstand), ZW-Arbo, WIA of WAJong. Sociaal naar Werk denkt actief mee over werk en perspectief vanuit uw specifieke situatie.

Overheid

Klaver

Sociaal met de overheid

Als overheid spant u zich intensief in om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Sociaal naar Werk denkt actief mee over werk en perspectief voor uw klanten. Wij kunnen ondersteunen met (online) re-integratie en (job)coaching.

Verzekeraars

Klaver

Sociaal met verzekeraars

Als (verzuim)verzekeraar heeft u te maken met een combinatie van verzuim en re-integratie (Wet verbetering poortwachter). Sociaal naar Werk denkt actief mee over werk en perspectief voor uw klanten.

ZZP'ers

Klaver

Sociaal met ZZP'ers

Als (startend) ZZP’er of MKB ondernemer is het belangrijk dat u zich persoonlijk kunt ontwikkelen. En natuurlijk dat uw bedrijfsontwikkeling in balans is met uw persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke ambitie.


Benieuwd naar uw investering en opbrengst? Download hier onze volledige offerte

Wacht niet op een goede dag, maak er één!

- Voor Positiviteit -