Skip to main content

Sociaal naar Werk - 038 458 00 80 - 0620 31 00 41 - [email protected] - Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

Arbobeleid

Sociaal naar Werk ondersteunt in preventie en begeleiding van verzuim. Verzuim kan bijvoorbeeld ontstaan door impactvolle gebeurtenissen en niet goed (kunnen) functioneren. Mocht een werknemer zich wel ziek moeten melden, dan ondersteunen wij in het traject van de Wet verbetering Poortwachter. Voor verzekeraars, maar ook voor eigen risico dragers. 

Sociaal naar Werk zet hiervoor E-intergratie en / of De Carrièrehanddruk® in.

Arbobeleid

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

- Jan Dijkstra -