Skip to main content

Sociaal naar Werk - 038 458 00 80 - 0620 31 00 41 - [email protected] - Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

Missie

In Nederland staan nog te veel mensen aan de kant. Ondanks dat er vele initiatieven zijn, gericht op plannen met perspectief op de toekomst.

Sociaal naar Werk heeft zich ten doel gesteld, actief mee te denken over werk en perspectief voor deze mensen. Werk en perspectief is ontwikkeling en iedereen moet hier een kans voor kunnen krijgen. Samen met de beschikbare middelen, waaronder begeleiding, subsidies, fondsen en voorzieningen, wil Sociaal naar Werk deze mensen zicht geven op werk. Maar misschien nog wel belangrijker, deze mensen ontwikkelen naar loonwaarde.

Missie

Visie

Sociaal naar Werk heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) hoog in het vaandel staan. MVO gaat om de juiste inzet van mensen, middelen en methoden, waarbij wij rekening houden met elkaar en met de omgeving.

Sociaal naar Werk wil bijdragen aan concepten die kunnen schakelen, impact hebben en kansen creëren. Hiervoor hebben wij zelf al een werving & selectieplatform opgericht, die zich sterk maakt voor maatschappelijke problemen op de lange termijn en een parallelle arbeidsmarkt. Centraal hierbij staan waarde (en waardering) van werk,nieuw werk en impactmeting. Sociaal naar Werk maakt zich sterk!

Visie

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

- Jan Dijkstra -